Общи условия

Правила и условия

Тези условия важат за всички потребители на домейните lianncollection.bg; lianncollection.com; lianncollection.eu. Общите условия ще бъдат валидни за всички бъдещи транзакции с Лиан Колекшън ООД (оттук нататък: Liann Collection; могат да бъдат наричани „нас“ или „ние“) и посещения на сайта. Liann Collection си запазва правото на тези общи условия.

Liann Collection не гарантира, че всички артикули, включени в уеб магазина Liann Collection са на склад в момента на вашата поръчка. В случай, че артикул не е наличен, Liann Collection ще се свърже с вас по телефон или по имейл, за да потвърди за изработката му или да откаже поръчката. Liann Collection не може да обещае, че съдържанието на сайта не съдържа неточности. Нито можем да гарантираме, че цялата информация е актуална. Liann Collection може по всяко време да променя съдържанието на сайта. Въпреки че Liann Collection се стреми да показва правилните текстове, изображения и цени на сайта и уеб магазина, може да възникнат грешки. Ако в уеб магазина Ви бъде начислена грешна сума, Liann Collection ще ви даде възможност да направите нова поръчка с правилната цена или да анулирате поръчката си. Liann Collection си запазва правото да анулира всяка поръчка преди изпращане, ако установим, че цената е неправилна. В такъв случай ще Ви уведомим по имейл. Ако не успеем да се свържем с вас, вашата поръчка ще бъде автоматично анулирана. Част от процесите по изработката и изпращането на продукт се поддържат от външни организации. В ситуации, в които Liann Collection действа като агент на подобни услуги, ние не можем да носим отговорност за грешки, произтичащи от тяхната дейност.

Авторски права

Авторските права върху документите, предоставени на този сайт (включително, без ограничение, търговските марки на Liann Collection, лога, графики, текст, снимки, дизайни, лога, икони, изображения, данни и софтуер) са собственост на или лицензирани на Liann Collection. Вие имате право да използвате този материал само за лични, нетърговски цели. Можете да изтегляте, отпечатвате и съхранявате копия на този материал за Ваша лична, нетърговска употреба, при условие че настоящото известие за разрешение за авторски права е включено във всички такива копия. Нямате право да таксувате никого за използването на материала и нямате право да публикувате, дублирате или разпространявате материали по друг начин без предварително съгласие от Liann Collection. Нямате право да променяте материала по никакъв начин, без предварително писмено разрешение на собственика на авторските права. С изключение на изрично посоченото в това правно известие, никакви права или лицензи върху материала или част от него не се предоставят или подразбират. За запитвания в пресата, моля, влезте в нашата ПРЕСА.

Търговска марка

Нашата търговска марка включва името Liann Collection и логото Liann Collection. Тези търговска марка е регистрирана в повече от една държава и използването на този уебсайт не ви дава права да използвате нашата търговска марка.

Мита и данъци

Когато поръчвате от Liann Collection, Вие носите отговорност за това, че продуктът може да бъде законно внесен в страната на местоназначение.

Получателят е вносител на записи и трябва да спазва всички закони и разпоредби на страната на местоназначение. Поръчки, изпратени извън България, могат да бъдат облагани с вносни такси, мита и такси, начислени от държавата на местоназначение. Получателят на международна пратка може да бъде облаган с такси за внос, мита и такси, които се събират, след като пратката стигне до страната на получателя. Получателят трябва да плаща допълнителни такси за митническо освобождаване; Liann Collection няма контрол върху тези такси, нито Liann Collection може да предвиди какви са те.

Митническата политика варира значително в различните страни; трябва да се свържете с местния митнически офис за повече информация. Когато се изискват процедури за митническо освобождаване, това може да доведе до забавяне извън нашите първоначални прогнози за доставка.

Сигурност

Liann Collection използва подходящи мерки за сигурност, за да защити информацията, която ни предоставяте. Въпреки че ние предприемаме всички разумни стъпки, за да защитим вашата лична информация от неоторизиран достъп, използване или разкриване, Вие приемате, че не може да се гарантира, че никоя информация за пренос на данни в Интернет ще бъде защитена от достъп от непредвидени получатели и няма да ни носи отговорност за всяко нарушение на сигурността освен ако това не се дължи на нашата небрежност. Никаква информация за плащане или кредитна карта не преминава през нашите сървъри. Моля, посетете нашите партньори за платежни услуги за повече подробности.

Звена

Сайтът може да съдържа връзки към други уебсайтове извън нашия обхват. Ние не можем да носим отговорност за съдържанието или политиките за поверителност на такива сайтове.

Цветове

Не можем да гарантираме, че цветовете на уебсайта ще са акуратни с реалните такива. Това отчасти зависи от цветовите настройки на вашия компютър и монитор.

Нарушаване на правилата

Liann Collection си запазва правото да търси решения, достъпни по закон и в справедливост за нарушения на настоящите Общи условия, включително правото да блокира достъпа до сайта. Лица, нарушаващи ограничаването на защитени с парола зони на сайта, могат да бъдат подложени на наказателно преследване.

Форсмажорни обстоятелства

В случай на непреодолима сила задълженията на Liann Collection се прекратяват. Договорът между вас и Liann Collection може в такива случаи да бъде прекратен частично или изцяло от Вас или от Liann Collection. Форсмажор е случай на война, гражданска война, революция, безредици, правителствени мерки, стачка, блокиране, блокиране, отказ на електричество, телефон или интернет услуги, природни бедствия, извънредни положения или други подобни събития. При такива обстоятелства Liann Collection ще се опита да разреши всички проблеми своевременно.

Приложимо право

Тези условия за ползване са спазени в съответствие с българското законодателство и българските съдилища ще имат изключителна компетентност за всеки спор по това споразумение. Законите на Вашата страна може да се различават от България и може да има допълнителни законови изисквания за използване на този уебсайт. Трябва да спазвате всички приложими местни и международни закони и разпоредби относно използването на нашия уебсайт.


Политика за поръчки

Ние си запазваме правото да ограничим количествата продукти на Liann Collection, които доставяме, и/или да откажем всяка поръчка, която е необичайна или е направена недобросъвестно. Освен това си запазваме правото да откажем всяка поръчка от клиент, с когото има спор относно плащането на предишна поръчка.

Политика за препродажба

Можете да купувате продукти от Liann Collection само за лична употреба, а не за препродажба. Като направите поръчка от Liann Collection, Вие удостоверявате, че купувате продукти за лична употреба, а не за препродажба и че приемате нашите общи условия. Запазваме си правото да откажем поръчки по каквато и да е причина без обяснение.

Лиан Колекшън ООД

София, жк. Лагера бл.39